TRANSLOKATIONER OG JUBILAR-ARRANGEMENTER 25. JUNI 2021

I november-nummeret af Ripenserbladet blev årets translokationer – på grund af covid-19 var der to – og jubilar-arrangementer omtalt med masser af billeder. Her på hjemmesiden kan du nu finde endnu flere billeder og også videoer. Omtalen kan ses her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *