RIPENSERSAMFUNDETS DANNELSESLEGAT

Ripensersamfundet har oprettet et nyt legat, Ripensersamfundets Dannelseslegat.

Legatet  gives til alment dannende formål, der bidrager til personlig udvikling som forberedelse til at starte en videregående uddannelse. Som anerkendelsesværdige formål regnes støtte til højskoleophold, studierejser, kurser, ulønnede praktikophold og andet med relevans for et evt. senere studievalg.

Legatet er på 5.000 kr. og uddeles to gange årligt med ansøgningsterminer 1. juni og 1. december.

Legatet kan søges af medlemmer af Ripensersamfundet, som er dimitteret fra Ribe Katedralskole inden for de sidste 2 år. Elever i afgangsklasserne kan ansøge til juni terminen i det år, de dimitteres, forudsat at de har søgt om optagelse i Ripensersamfundet.

Legatmodtageren forpligter sig til at skrive en beretning på ca. 6.000 tegn, inklusive mellemrum, som beskriver, hvad det bevilgede beløb er brugt til, og hvordan aktiviteten er forløbet. Beretningen, som påregnes publiceret på Ripensersamfundets hjemmeside eller i Ripenserbladet, indsendes senest 6 måneder efter aktivitetens afslutning til Ripensersamfundet.

Nærmere detaljer og ansøgningsskema findes på Ripensersamfundets hjemmeside på adressen https://ripensersamfundet.dk under menuen Legater (https://www.ripensersamfundet.dk/ripensersamfundets-dannelseslegat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *