RIPENSERBLADET – DIGITAL ADGANG FOR MEDLEMMER

På grund af persondatareglerne er indholdet af Ripenserbladet kun tilgængeligt for medlemmer af Ripensersamfundet. 

Samlingen af blade rækker tilbage til det første nummer, der blev udgivet i 1916. I forbindelse med bladets 100-års jubilæum i 2016 blev de første 100 års blade digitaliseret.

De kan læses her.

Bladene fra 2016-2019 kan ses her.

Bladene fra 2020 til nu kan læses her. For disses vedkommende er forsiden og en kort omtale af indholdet tilgængeligt for offentligheden. Men det kræver altså medlemskab at kunne se selve indholdet.