PUBLIKATIONER

Ripenserbladet

Ripenserbladet udkommer tre gange årligt, i februar, april og i november. Bladet er et medlemsblad og sendes til alle medlemmer på udgivelsesdagen. Bladet kan ikke købes i løssalg.

Bladet  indeholder nyt om Katedralskolen, Ribe, ripensere før og nu, foreningsmeddelelser, erindringer og aktuelle artikler.

Endvidere kan du finde referater, taler og fotos fra translokationen samt adresser på nye medlemmer, adresseændringer for nuværende medlemmer og oplysning om afdøde medlemmer, som foreningen har fået oplysning om.

I aprilnummeret finder du vores jubilarservice, som indeholder en liste over foreningens medlemmer fra de forskellige jubilar årgange.

Du kan se forsiden af de sidste to års Ripenserblade samt et kort resume under PUBLIKATIONER > SENESTE TO ÅRS RIPENSERBLADE. Medlemmer af Ripensersamfundet kan endvidere hente hele bladet her. Det kræver en adgangskode som man kan få tilsendt ved at sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk.).

Alle Ripensersblade, der er ældre end to år ligger med fuldt indhold under PUBLIKATIONER/100 ÅRS RIPENSERBLADE. Du kan også finde dem ved at TRYKKE HER.

Har du et indlæg til bladet, kan du sende det i en mail til redaktøren.

Er dit blad beskadiget, eller har du slet ikke modtaget det seneste blad, så send en reklamation HER.