Generalforsamling og årsmøde 2019 i Ripensersamfundet

Som annonceret i det seneste nummer af Ripenserbladet afholdes der ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 16. februar 2019 kl. 14.

Generalforsamlingen finder sted på Vartov, Farvergade 27, København K.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor Jens Arne Enemark, student fra 1969 vil holde et foredrag med titlen:

Fra wasteland til Verdensarv. Om Vadehavet og det dansk-tysk-hollandske samarbejde om beskyttelsen af Vadehavet”

Mere om generalforsamlingen og årsmødet samt tilmelding til den efterfølgende buffet kan læses her. Husk fristen 8. februar 2019 for tilmelding.

Ejvind Veisig 1932-2018

Æresmedlem af Ripensersamfundet, oberst Ejvind M. Veisig, er afgået ved døden, 86 år.

Ejvind Veisig var bestyrelsesmedlem i Ripensersamfundet 1959-81, hvor han en årrække var sekretær og indtil sin fratræden næstformand. Han blev æresmedlem af Ripensersamfundet i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 2012.

Æret være hans minde.

Begravelsen finder sted 22. december 2018 kl 11 fra Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde.

Ripensersamfundet modtager nu MobilePay betalinger

Det er nu muligt at betale kontingent eller foretage andre betalinger til Ripensersamfundet med MobilePay.

Der anvendes det femcifrede nummer 63716 i stedet for et telefonnummer, men ellers er proceduren den samme som for private betalinger.

Det er en nem måde at betale eventuelle kontingentrestancer på! Der er p.t. 66, der ikke har betalt kontingentet for 2018, som forfaldt 1. april.

TV indslag om besøg på Weis Stue

Aktuelt i forbindelse med besøg i Ribe i forbindelse med translokationen den 29. juni: Jeg fandt et link til et TV-indslag fra TV Syd fra 2015. Tidligere landsholdsspiller Jens Jørgen Berthelsen besøger bl.a. Weis Stue med Richard Kværnø som guide.

Indslaget kan ses her.

Returmails

Vi har i dag udsendt ‘Nyt fra hjemmesiden’ til dem af vores medlemmer der har en emailadresse. Vi har sendt 1152 emails ud, men fik 87 retur. Så hvis ikke du har fået nyhedsmailen, er det nok fordi du ikke har fået meddelt os din nye emailadresse.

Det kan du gøre ved at bruge formularen i ‘Kontakt’ i menuen.

Nyt på hjemmesiden

I forbindelse med oprettelsen af Ripensersamfundets nye hjemmeside er det muligt at modtage besked om opdateringer og nyt på hjemmesiden på e-mail.

Ønsker du at komme på mailinglisten eller skifter emailadresse, kan du give os besked via menupunktet ‘Kontakt’ på på hjemmesiden.

Nyt på hjemmesiden er p.t.:

 • Alt om den kommende translokation og jubilarreception på Ribe Katedralskole fredag den 29. juni, læs her.
 • Referat m.v. af generalforsamlingen den 24. februar 2018, læs her.
 • Nye vedtægter for Ripensersamfundet, læs her.
 • Nye vedtægter for Dimittendfonden, læs her.
 • Privatlivspolitik i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), læs her.

Spørgsmål om hjemmesiden og nyhedsmailen kan rettes til webmaster.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2018

DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RIPENSERSAMFUNDET

24. FEBRUAR 2018 I SANGSALEN, RIBE KATEDRALSKOLE

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for Dimittendfonden til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle suppleanter for disse.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt
 8. Mere om de enkelte punkter kan læses i Ripenserbladets februarnummer.

Herefter er der

ÅRSMØDE

Til årsmødet vil overdirektør ved Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø holde et foredrag med titlen: Den antikvariske tradition og Den antikvariske Samling i Ribe – Om interessen for, udforskningen af og udstillingen af Ribe bys historie.

Efter årsmødet er der spisning i Salen. Tilmelding er nødvendig og kan ske her: