HANNE ELMELUND GAM ER DØD

HanneGMindeord
Hanne Birgit Elmelund Gam
24. november 1949    7. oktober 2016

 
Det er med stor sorg, at vi i Ripensersamfundet har modtaget meddelelse om, at medlem af Ripensersamfundets bestyrelse Hanne Gam er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Hanne var foreningens sekretær fra 2013 til i år, hvorefter hun indtil sin død var redaktør for foreningens hjemmeside. Hun varetog sit hverv som bestyrelsesmedlem med stort engagement og kompetence. Hun medvirkede altid til en god stemning ved bestyrelsesmøderne og ved forberedelserne til årets jubilæumsreception. På trods af sin sygdom formåede hun at bevare et godt humør og en stor ukuelighed. Hun var altid velformuleret og førte an i at finde gode løsninger, når bestyrelsen skulle tage stilling til komplicerede problemstillinger.

At Hanne var meget engageret i Ripensersamfundet og i Ribe Katedralskoles forhold blev senest i sommer demonstreret ved, at hun donerede et større beløb til Ripensersamfundets Dimittendfond, hvorved der kunne uddeles et ekstra legat til en student fra Ribe Katedralskole.

Hanne er vokset op i Holsted og blev student fra Ribe Katedralskole i 1969. Hanne blev cand.phil. i dansk med nordisk sprog og litteratur som bifag i 1981 og tog tillægsfag i bl.a. udviklingsstudier fra University of California i Los Angeles (MA).

Hanne var siden 1990 ministerråd i Udenrigsministeriet. Først som uddannelseskoordinator og leder af uddannelsesenheden. Hun tog orlov i 1997-1999, hvor hun var ansat som Human Ressource rådgiver ved sundhedssektorprogrammet i Uganda. Derefter kom Hanne tilbage til Udenrigsministeriet, hvor hun fra 2003, indtil sin pensionering i 2012, havde ansvaret for Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), nu Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB. Efter sin pensionering har Hanne fortsat sit store samfundsengagement og har lagt energi og kræfter i en række forskellige projekter - herunder som valgobservatør flere steder i verden, senest i Mongoliet i 2013.

Hanne boede i København sammen med sin mand, men elskede at tilbringe megen tid i parrets hus på Langeland og på ture i de norske fjelde.

Vi vil savne Hanne i bestyrelsen.

Æret være Hannes minde.

Hans Erik Christensen

OM ET TEKSTBLAD

SE TEKSTBLAD STORT

Teksten om Ribe kommer oprindeligt fra tidligere RS formand Knud W. Kastrup og er via den ligeledes tidligere formand for RS Povl Dons Christensen fremsendt til offentliggørelse på RS hjemmesiden m.h.p. hvor teksten stammer fra.

Mag.art. Jørgen Ledet Christiansen (klassisk sproglig student 1963 fra Ribe Katedralskole) har bidraget værdifuldt til opklaringen.

A Nay: Litografi Ribe

Se litografien større, tryk på litografien.

Læs videre “OM ET TEKSTBLAD”

LENNART EDELBERG SEMINAR

EdelbergNuristan
Lennart Edelberg til venstre. Vandring i Nuristans bjerge.

30. april til 1. maj 2016 blev der afholdt et to dages seminar på Moesgaard Museum i Aarhus med emnet Nuristan forskning og Lennart Edelberg.

Lennart Edelberg var en kendt og elsket lærer på Ribe Katedralskole indtil sin pludselige død i 1981 kun 67 år gammel, og kort før sin planlagte pensionering. Mange ældre elever fra skolen husker ikke mindst lejrskolerne på Hallig Hooge.

Læs videre “LENNART EDELBERG SEMINAR”

RIPENSERBLADET APRIL 2016 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

Invitation til jubilar reception og jubilar service
Ripensersamfundets ordinære generalforsamling i Ribe
Formandens beretning
Ripensersamfundets årsmøde i Ribe 2016
Om Rasmus Ussing, Ribestudent terrorbombes
Eliteidræt og gymnasiet
Den nye Ansgar statue ved Ribe Domkirke
Indlæg fra medlemmer: Hanne Bertelsen og Aage Jørgensen
Kort nyt fra Ribe