Tillykke med Diamantbrylluppet

D. 21. december 2017 kunne æresmedlem Carl Rise Damkjær og Agnes Rise Damkjær fejre diamantbryllup. Vi ønsker dem et stort tillykke med dagen og alt vel fremover.

NY OG NUTIDIG HJEMMESIDE

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Ripensersamfundets nye hjemmeside på www.ripensersamfundet.dk.

Den er mere end blot et arkiv, som den gamle var. Det er hensigten, at hjemmesiden, udover til nyheder og nyttige oplysninger, skal kunne anvendes som kommunikationsmedium – blog – for medlemmer af Ripensersamfundet, elever og lærere på Ribe Katedralskole og andre interesserede. Således kan der nu både blive lagt nyheder, spændende artikler og debatindlæg op på siden. Ligesom det er muligt at kommentere andres indlæg. 

Hjemmesiden vil også erstatte de to årlige nyhedsbreve, som sendes ud i juni og august, således at de nyheder, der hidtil ville blive bragt i nyhedsbrevene nu vil blive bragt på hjemmesiden.

Tag et kig rundt på siden og kommenter gerne, helst her i bloggen, men også gerne på mail til webmaster. Så offentliggør vi udvalgte kommentarer på siden.

Hvad mangler og hvad kan gøres bedre?

God fornøjelse med den nye hjemmeside!

RIPENSERBLADET NOVEMBER 2017 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

 • Generalforsamling 2018
 • Fra bestyrelsen
 • Translokation, reception og jubilarfrokoster med masser af billeder
 • Katedralskolens legater
 • Ripensersamfundets legatuddeling
 • Kort nyt fra Ribe

RIPENSERBLADET APRIL 2017 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

 • Jubilarservice og Invitation til jubilarreception
 • Ripensersamfundets ordinære generalforsamling i København i februar 2017
 • Formandens beretning
 • Ripensersamfundets årsmøde i København 2017
 • Mød mig på Cassiopeia – om bl.a. Anders Sørensen Vedel og Tycho Brahe
 • Beretninger fra nye lærere ved Katedralskolen
 • Mindeord om arkitekt Erik Hansen og Jørgen Kellermann
 • Kort nyt fra Ribe

RIPENSERBLADET FEB. 2017 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

 • Formandens nytårshilsen
 • Praktiske oplysninger om generalforsamling/årsmøde i Vartov
 • Om Ribe Katedralskoles juleafslutning 2016
 • Rektor Bennike om sit første år i Ribe
 • Interview med pedel Henning Skov om 24 års arbejde på skolen
 • To legat modtagere fortæller om legaternes brug og betydning
 • Korte nyheder fra Ribe

RIPENSERBLADET NOV. 2016 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du læse om:

Information fra bestyrelsen
Mindeord om afdøde bestyrelsesmedlem Hanne Gam
Referat fra translokation og jubilarreception 2016
Ripensersamfundets legatuddeling
Talrige billeder fra translokation og reception
Om rektor og hekse
Kort nyt fra Ribe
Medlemsnyt

HANNE ELMELUND GAM ER DØD

HanneGMindeord
Hanne Birgit Elmelund Gam
24. november 1949    7. oktober 2016

 
Det er med stor sorg, at vi i Ripensersamfundet har modtaget meddelelse om, at medlem af Ripensersamfundets bestyrelse Hanne Gam er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Hanne var foreningens sekretær fra 2013 til i år, hvorefter hun indtil sin død var redaktør for foreningens hjemmeside. Hun varetog sit hverv som bestyrelsesmedlem med stort engagement og kompetence. Hun medvirkede altid til en god stemning ved bestyrelsesmøderne og ved forberedelserne til årets jubilæumsreception. På trods af sin sygdom formåede hun at bevare et godt humør og en stor ukuelighed. Hun var altid velformuleret og førte an i at finde gode løsninger, når bestyrelsen skulle tage stilling til komplicerede problemstillinger.

At Hanne var meget engageret i Ripensersamfundet og i Ribe Katedralskoles forhold blev senest i sommer demonstreret ved, at hun donerede et større beløb til Ripensersamfundets Dimittendfond, hvorved der kunne uddeles et ekstra legat til en student fra Ribe Katedralskole.

Hanne er vokset op i Holsted og blev student fra Ribe Katedralskole i 1969. Hanne blev cand.phil. i dansk med nordisk sprog og litteratur som bifag i 1981 og tog tillægsfag i bl.a. udviklingsstudier fra University of California i Los Angeles (MA).

Hanne var siden 1990 ministerråd i Udenrigsministeriet. Først som uddannelseskoordinator og leder af uddannelsesenheden. Hun tog orlov i 1997-1999, hvor hun var ansat som Human Ressource rådgiver ved sundhedssektorprogrammet i Uganda. Derefter kom Hanne tilbage til Udenrigsministeriet, hvor hun fra 2003, indtil sin pensionering i 2012, havde ansvaret for Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), nu Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB. Efter sin pensionering har Hanne fortsat sit store samfundsengagement og har lagt energi og kræfter i en række forskellige projekter - herunder som valgobservatør flere steder i verden, senest i Mongoliet i 2013.

Hanne boede i København sammen med sin mand, men elskede at tilbringe megen tid i parrets hus på Langeland og på ture i de norske fjelde.

Vi vil savne Hanne i bestyrelsen.

Æret være Hannes minde.

Hans Erik Christensen