Nyt fra generalforsamling og årsmøde 29. februar 2020

Kære Alle

I lørdags havde vi en meget velbesøgt generalforsamling på Ribe Katedralskole. Efterfølgende var der årsmøde, hvor direktør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer fortalte om de mange spændende museumsplaner i Ribe.

Generalforsamlingen fandt sted i en meget positiv atmosfære, hvor vi diskuterede de mange nye tiltag, som vi har sat i gang for at øge medlemstallet i foreningen. Vi har i det forløbne år udbygget kontakten til skolen med en fast kontaktperson i lærerkollegiet, og vi har rekrutteret vores første elevambassadører. Sammen skal de øge synligheden af Ripensersamfundet indadtil i skolen og medvirke til, at eleverne fra afgangsklasserne melder sig ind i foreningen.

Vi kan glæde os over, at vores bestræbelser allerede nu ser ud til at bære frugt. For første gang i flere år er medlemstallet igen stigende, idet vi ved udgangen af februar havde 1.383 medlemmer, mod ca. 1.300 på samme tid sidste år. Som det næste initiativ arbejder vi sammen med Katedralskolen på at stille med fælles deltagerhold til ”Stafet for Livet”, som arrangeres af Kræftens Bekæmpelse, og som finder sted i Ribe i september. Vi arbejder også på at synliggøre os lokalt ved et tættere samarbejde med Ribes mange kulturinstitutioner. Det fik vi en fin drøftelse af efter Flemming Justs meget inspirerende foredrag.

Det er klart at de mange nye initiativer uundgåeligt tærer på foreningens kapital. Selv om vi stadig har en robust økonomi, fandt generalforsamlingen det klogt at forhøje kontingentet fra de planlagte 170 kr. til 200 kr. årligt ud fra den betragtning, at de nye initiativer er en god investering i foreningens fremtid. Det bakker vi naturligvis op om i bestyrelsen.

Jeg gik fra mødet i går med en god fornemmelse. Jeg synes vi kan spore en ny optimisme i foreningen, som motiverer os alle til at lægge kræfterne i. Det tegner godt for fremtiden. Vi vil hen over året holde jer opdateret om, hvordan det går med de nye initiativer, her på hjemmesiden og i Ripenserbladet.

Venlig hilsen

Hans Jørn Kolmos

Formand

Er du både student og realist?

Kære medlem,

Vi er ved at udarbejde listerne over årets jubilarer til Ripenserbladet, der udkommer omkring 1. april.

Vi ved, at der er flere af jer, der både har realeksamen og studentereksamen fra Ribe Katedralskole, men vi har ikke fået opdateret databasen endnu og arbejder på sagen. Vi skulle jo nødig mangle nogle realistjubilarer i oversigten 🙂

Det vil lette os utrolig meget, hvis du, der både er realist og student, hjælper os. Skriv en mail til Elisabeth Sydenham og oplys om eksamensår og afgangsklasse, hvis der var mere end en. Du kan også ringe til hende på 4056 1797.

Venlig hilsen

Ripensersamfundet

NYT NUMMER AF RIPENSERBLADET

Så er februar-nummeret af Ripenserbladet kommet ud til medlemmerne.

Bl.a. indeholder det indkaldelse til Ripensersamfundets ordinære generalforsamling og årsmøde.

Oversigt over indholdet kan ses her. Du skal være medlem for at kunne læse bladet. Indmeldelse kan ske her.

Mere om generalforsamlingen og årsmødet kan ses her.

Nytårshilsen fra Ripensersamfundets formand

Kære medlemmer

Godt nytår til Jer alle, og tak for opbakningen til Ripensersamfundet i 2019.

Som jeg skrev sidste år, har Ripensersamfundet i de senere år været udfordret af faldende medlemstal, hvilket især skyldes, at de unge ikke melder sig ind i foreningen. Vi har derfor lavet en udviklingsplan, hvor kernepunktet er at styrke kontakten til Katedralskolen og synliggøre foreningen over for afgangsklasserne. Det er nu sat på skinner i og med, at vi har fået en kontaktperson i lærerkollegiet og udnævnt vores første elevambassadører blandt årets dimittender. Det er for tidligt at sige, hvilken effekt det vil få på den lange bane, men foreløbig kan vi glæde os over, at medlemstallet for første gang i flere år ikke falder, men stiger svagt.

På den kommende generalforsamling i Ribe 29. februar vil vi drøfte, hvad vi yderligere kan gøre for at styrke Ripensersamfundet, og under alle omstændigheder bliver der rig lejlighed til socialt samvær ved det efterfølgende årsmøde. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil møde op og deltage i diskussionen.

Vel mødt den 29. februar på Ribe Katedralskole.

– Hans Jørn Kolmos, formand

Rued Langgaard arrangementer

Som det fremgår af Ripenserbladets aprilnummer har Ripensersamfundet indgået et samarbejde med Rued Langgaard Selskabet. Således kan Ripensersamfundets medlemmer få et års gratis medlemsskab af selskabet.

Vi håber, at der var flere medlemmer der benyttede sig af tilbuddet og deltog i Rued Langgaard Festivalen i Ribe 5.-8. september. Send gerne indlæg om jeres oplevelser, gerne i kommentarfeltet nedenfor.

I forlængelse heraf har vi her fornøjelsen at annoncere to kommende Rued Langgaard arrangementer:

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17-18:30 på Gentofte Hovedbibliotek: Foredrag med musikindslag om komponisten Rued Langgaards  kompositioner og liv. Der er gratis adgang. Læs mere her.

Operatur til Berlin 19.-22. marts 2020, hvor man kan opleve Rued Langaards ‘Antikrist’ samt Berlin i øvrigt. Læs mere her.