Rued Langgaard arrangementer

Som det fremgår af Ripenserbladets aprilnummer har Ripensersamfundet indgået et samarbejde med Rued Langgaard Selskabet. Således kan Ripensersamfundets medlemmer få et års gratis medlemsskab af selskabet.

Vi håber, at der var flere medlemmer der benyttede sig af tilbuddet og deltog i Rued Langgaard Festivalen i Ribe 5.-8. september. Send gerne indlæg om jeres oplevelser, gerne i kommentarfeltet nedenfor.

I forlængelse heraf har vi her fornøjelsen at annoncere to kommende Rued Langgaard arrangementer:

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17-18:30 på Gentofte Hovedbibliotek: Foredrag med musikindslag om komponisten Rued Langgaards  kompositioner og liv. Der er gratis adgang. Læs mere her.

Operatur til Berlin 19.-22. marts 2020, hvor man kan opleve Rued Langaards ‘Antikrist’ samt Berlin i øvrigt. Læs mere her.

Jørgen Mejsen Westergaard 1936-2019

Tidligere medlem af Ripensersamfundets bestyrelse, Jørgen Mejsen Westergaard, student fra 1955, er afgået ved døden, 82 år.

Jørgen Westergaard blev valgt ind i Ripensersamfundets bestyrelse i 1995 som 1. suppleant og blev ret hurtigt derefter medlem af bestyrelsen, hvilket han var indtil 2015. 

Æret være hans minde.  

Bisættelsen finder sted 20. august 2019 kl 13 fra Hørsholm Kirke, Kirke Allé 1, 2970 Hørsholm.

Translokation og jubilarreception – og kontingent

Den 28. juni er der, som omtalt i det seneste nummer af Ripenserbladet, translokation på Ribe Katedralskole med efterfølgende reception for jubilarer m.fl. hvor Ripensersamfundet er vært. Læs mere her.

I lighed med tidligere år er der desværre ikke alle, der har fået betalt kontingentet for 2019. Konkret drejer det sig om 41, der er i restance. Hvis du er medlem og ikke er sikker på, om du har betalt, kan du kontakte foreningen på mail eller på telefon 5050 8495.

Opdateringer på hjemmesiden

Så er hjemmesiden blevet opdateret igen.

Denne gang er det:

  • Tilføjelse af digitale udgaver af Ripenserbladet til og med april 2017. De kan læses her.
  • Tilføjelse af forsider og oversigt over indholdet af Ripenserbladene fra og med november 2017 til og med det nyeste nummer. De kan ses her.
  • Referat med bilag af generalforsamlingen februar 2019. Det kan hentes her.

Generalforsamling og årsmøde 2019 i Ripensersamfundet

Som annonceret i det seneste nummer af Ripenserbladet afholdes der ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 16. februar 2019 kl. 14.

Generalforsamlingen finder sted på Vartov, Farvergade 27, København K.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor Jens Arne Enemark, student fra 1969 vil holde et foredrag med titlen:

Fra wasteland til Verdensarv. Om Vadehavet og det dansk-tysk-hollandske samarbejde om beskyttelsen af Vadehavet”

Mere om generalforsamlingen og årsmødet samt tilmelding til den efterfølgende buffet kan læses her. Husk fristen 8. februar 2019 for tilmelding.

Ejvind Veisig 1932-2018

Æresmedlem af Ripensersamfundet, oberst Ejvind M. Veisig, er afgået ved døden, 86 år.

Ejvind Veisig var bestyrelsesmedlem i Ripensersamfundet 1959-81, hvor han en årrække var sekretær og indtil sin fratræden næstformand. Han blev æresmedlem af Ripensersamfundet i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 2012.

Æret være hans minde.

Begravelsen finder sted 22. december 2018 kl 11 fra Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde.