Nyt nummer af Ripenserbladet og referat af generalforsamlingen den 27. februar 2021

Så er aprilnummeret af Ripenserbladet på vej ud til foreningens medlemmer med bl.a. jubilarservice. Nærmere omtale kan ses her. Er du medlem kan du også læse bladet her. Dette kræver dog adgangskode, som kan får ved henvendelse til webmaster på mail eller telefon 5050 8495.

Endvidere er det officielle referat af generalforsamlingen lagt op her på hjemmesiden her. Adgang er indtil 4. maj 2021 forbeholdt medlemmer og kræver adgangskode.

Deltagelse i Ripensersamfundets generalforsamling 27. februar 2021 kl. 14:00 via Zoom

For at kunne deltage i Ripensersamfundets generalforsamling kræves et link, som kan fås ved at sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk. Vejledning i, hvordan man anvender Zoom til at koble sig på, kan fås  her:

Vejledning i hvordan man deltager i Ripensersamfundets virtuelle generalforsamling. 

Vi åbner for tilkobling allerede kl. 13:30 – en halv time før mødets start – så der er tid til at få løst eventuelle tekniske problemer.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden m.v. kan ses her.

Nyt nummer af Ripenserbladet og generalforsamling

Så er februarnummeret af Ripenserbladet udkommet og er på vej ud til medlemmerne. Bladet er omtalt her.

Medlemmer af Ripensersamfundet kan hente hele bladet ved brug af en adgangskode.

 

I bladet er der indkaldelse til den ordinære generalforsamling, som i år afholdes virtuelt over mødeplatformen Zoom.

Indkaldelsen kan også ses her.

Vejledning i, hvordan man kobler sig på Zoom udsendes til medlemmerne på e-mail senere.

Tak fra Annette Vind

I anledning af Jens Vinds død har flere tidligere elever vist deres deltagelse og betænksomhed ved at donere penge til Det antikvariske Selskab.

Det har glædet både mig og familien, at Jens’ virke på Katedralskolen på den måde huskes og mindes.

Jens ville have glædet sig over disse tilkendegivelser af erindringer om hans liv og gerning på skolen.

Mange taknemmelige hilsner

Annette Vind

Studielektor Jens Vind 1934-2020

Studielektor Jens Vind døde 27. december 2020, 86 år gammel. Jens Vind var i årene  1964-2001 lærer i latin, græsk, religion og oldtidskundskab på Ribe Katedralskole. Han blev bisat i København 7. januar 2021.

Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos udtaler i forbindelse med Jens Vinds død:

”Jens Vind var min latinlærer, da jeg gik på skolen 1964-67. Han var en meget inspirerende lærer og et fint menneske, som vi holdt meget af. Han førte os med sikker hånd gennem Cæsars gallerkrige og Ciceros mange store taler. Ikke mindst hans levende gennemgang af Ciceros berømte tale mod Catilina, der forsøgte statskup i Rom år 63 f.Kr. ved at lade sine medsammensvorne løbe storm på senatet, står i skarp erindring netop i disse dage: ”Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” – hvor længe vil du misbruge vores tålmodighed, Catilina?”    

Hvis man ønsker at markere Jens Vinds bortgang, kan det efter familiens ønske ske ved at donere et beløb til Antikvarisk Selskab i Ribe, under mærket ”Jens Vind”.

 Reg. Nr. 9692; kontonummer 5140269.

Juleafslutning på Ribe Katedralskole 2020

Som så meget andet i år var skolens juleafslutning i dag den 22. december anderledes. 

I stedet for at samles i Domkirken, blev der lavet en video, som ansatte og elever på skolen så i formiddags sammen og hver for sig.

Vi tænkte, at videoen, som varer ca. 21 minutter, kunne interessere Ripensersamfundets medlemmer og kan ses her .

Lyden i starten er meget svag og af dårlig kvalitet, så det er ikke jeres udstyr, der er noget galt med. Husk at skru ned, når rektor går ind i kirken!

 

Jule- og nytårshilsen fra bestyrelsen

Mellemdammen, RIbe. Foto: Jens Karsten Sørensen.

Kære Alle

Vi i Ripensersamfundets bestyrelse vil gerne ønske Jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Det har været et svært år for os alle: unge og gamle, erhvervsliv, skoler og foreninger. Covid-19 pandemien har vist os, hvor sårbart vort moderne samfund er. Men året har også vist, at vi kan finde løsninger ved at samarbejde. Vi beskytter hinanden og os selv med hygiejneforholdsregler, som vi har lært at leve med, selv om de godt kan være besværlige i dagligdagen, og forskning og industri har i rekordtempo udviklet vacciner, som nu er klar til at blive taget i brug.

Så der er et lys her midt i mørket, men vi må nok indstille os på, at 2021 også bliver et år med store udfordringer. Det vil tage tid at få vaccineret tilstrækkelig mange til at opnå flokimmunitet, som gør alle sociale restriktioner overflødige. Så vi må holde ud en tid endnu. Vi skal formentlig langt hen på året, inden vi kan give de første kys og kram til andre end vores allernærmeste.

I Ripensersamfundet vil 2021 også give udfordringer. Den første hurdle er at gennemføre generalforsamlingen i slutningen af februar. Som det ser ud lige nu, må vi nok forberede os på, at vi ikke kan mødes til en traditionel fysisk generalforsamling med årsmøde, foredrag og socialt samvær. I bestyrelsen forbereder vi os derfor på at gennemføre generalforsamling og årsmøde virtuelt.

Lige præcist hvordan vi gør, ved vi ikke helt endnu. Som det umiddelbart tegner sig, regner vi med at det kan ske over mødeplatformen Zoom. Den er rimeligt let at anvende og bruges også på universiteterne til forelæsninger. Vi vil komme med en udførlig beskrivelse af, hvad man gør rent praktisk for at deltage i generalforsamlingen i vores næste nummer af Ripenserbladet, hvor der indkaldes til generalforsamling. 

Det bliver således endnu et udfordrende år, som vi om få dage går ind i. Ud over generalforsamlingen er det også uafklaret, hvordan translokation og jubilarreception vil blive afviklet. Heldigvis kan en del nå at ændre sig over det næste halve år, så vi krydser fingre.

Vi håber, at I alle får nogle gode jule- og nytårsdage med de muligheder og begrænsninger, som der nu engang er. Pas godt på hinanden og på Jer selv, – og hold ud lidt endnu. Vi går trods alt mod lysere tider.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

formand