MINDEORD OM CARL RISE DAMKJÆR 1932-2022

Af Knud William Kastrup, tidligere formand for Ripensersamfundet
Carl Rise Damkjær 2017

Carl Rise Damkjær, cand.polyt. og HD, var født 26.6.1932 og afgik ved døden 1.5.2022, 89 år gammel.

Carl Rise Damkjær (Carl) blev matematisk student i 1951 og blev gift med sin studenterkammerat, tandlæge Agnes Rise Damkjær. 

Begge tog de aktivt del i Ripensersamfundets aktiviteter og deltog begge i Ripensersamfundets generalforsamling 26. februar 2022.

Carls betydning for Ripensersamfundets udvikling kan ikke overvurderes.

Sammen med Ejvind Veisig var han ansvarlig for Ripensersamfundets organisatoriske udvikling i en lang årrække og skabte den struktur, som i dag danner grundlag for foreningens og Ripenserbladets funktion.

Ved 100 års jubilæumsfesten blev Carl og Ejvind udnævnt til æresmedlemmer af Ripensersamfundet og dermed hædret for deres indsats for genrejsning af Ripensersamfundet

Sammen med Ejvind beskrev Carl i Ripensersamfundets Jubilæumsskrift (2012) i detaljer den omfattende indsats, under overskriften ”Ripenser-Samfundets renæssance”, hvortil henvises. Her skal kun omtales nogle hovedpunkter i deres indsats.

Carl var bestyrelsesmedlem i Ripensersamfundet i en årrække fra 1961-1967 og fra 1973- 1984. Han var i en periode kasserer og yderligere medlem af repræsentantskabet 1967- 1973. I alt blev det til 23 år i foreningens tjeneste.

Efter at Ripensersamfundet på det nærmeste blev opløst i 1937, hengik der omkring ti år inden der blev gjort forsøg på at genoplive foreningen. Især Rektor Johannes Jørgensen gjorde en betydelig indsats med opfordringer til at slutte op om foreningen. Nogen egentlig organisationsstruktur eksisterede ikke og antallet af medlemmer var yderst beskedent. De forskellige indsatser for at øge dette bar kun ringe frugt.

I 1961 deltog Carl og Ejvind i Ripensersamfundets generalforsamling som menige medlemmer. Carl fremlagde et forslag til vedtægtsændringer og oprettelse af et repræsentantskab med repræsentanter fra de forskellige årgange.  Carl blev indvalgt i bestyrelsen, og herefter gik det stærkt takket være hans kolossale indsats. Hans organisatoriske uddannelse og engagement fornægtede sig ikke i udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser og rapporteringer. Han var inde over alle områder, regnskaber, aktivgruppen, arrangementsudvalget og legatudvalget. Han styrede foreningen som en grå eminence og beklædte som sådan aldrig formandsposten. Personer som varetog diverse særområder var næppe i tvivl om, hvad der forventedes af dem.

Indsatsen bar frugt. Der blev arrangeret fester både i København og Ribe og Ripenserbladets layout og indhold blev moderniseret med billeder og i forbindelse med udsendelse af jubilarservice blev den første jubilarreception afholdt i 1977 og har eksisteret siden. Medlemsantallet steg fra omkring 100 medlemmer i 1955-56 til 1400 medlemmer i 1983 da Carl trådte tilbage. Foreningen stod nu som en robust struktur med faste retningslinjer for afvikling af diverse aktiviteter, regnskabsaflæggelse, vedtægter og arrangementer etc., som er gældende i dag.

Selvom Cart trak sig tilbage fra bestyrelsen viste han og Agnes en aldrig svigtende interesse for foreningen og dens trivsel. Medlemmer som bestred kassererposten kunne ved generalforsamlingen imødese kritiske bemærkninger dog altid ledsaget af konstruktive bemærkninger. 

Ved translokationen og jubilarreceptionen var Agnes og Carl trofaste gæster.  Alt afspejlede at Carl så på foreningen som sit hjertebarn, bakket op af Agnes.

Carls deltagelse i generalforsamlingen i februar, kort før sin bortgang, afspejlede dette.

Æret være hans minde!

JUBILARSERVICE 2022

Som noget nyt lancerer vi ‘Jubilarservice’ her på hjemmesiden. Denne service skal ses som en fortsættelse af Ripenserbladets jubilarservice, som findes i aprilnummeret.  Blandt andet vil man der kunne finde de lister over samtlige dimittender fra jubilarårgangene som omtalt i aprilnummeret af Ripenserbladet på side 24.

Gå til siden her.

Translokationen 2020

NYT NUMMER AF RIPENSERBLADET OG REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Så er aprilnummeret af Ripenserbladet på vej ud til foreningens medlemmer med bl.a. jubilarservice. Nærmere omtale kan ses her. Er du medlem kan du også få adgang til bladet her på hjemmesiden gennem det link, der er sendt ud med nyhedsmailen. Linket kan også fås ved henvendelse til webmaster på mail eller telefon 5050 8495.

Endvidere er referatet af generalforsamlingen lagt op her på hjemmesiden her.

Boganmeldelse

Ulrik Høj Johnsen, Schuyler Jones, Torkil Funder & Taj Khan Kalash (eds): Toward the horizon. Lennart Edelberg and the Danish Hindukush research. Aarhus, Moesgaard Museum, 2021.

Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos har anmeldt denne spændende bog:

I det gamle geografilokale på Ribe Katedralskole står et stort hvidt vitrineskab med eksotiske ting, som blev indsamlet af lektor Lennart Edelberg (1915-1981) på hans ekspeditioner til den afghanske provins, Nuristan. Det er manden og ekspeditionerne, som denne bog handler om, og lad det være sagt med det samme: det er en utroligt spændende bog.

Læs anmeldelsen her.

Adgangen til ældre numre af Ripenserbladet begrænses til medlemmer

Ripenserbladet indeholder personoplysninger i form af lister over adresseændringer hos medlemmerne, oplysning om nye medlemmer, dødsfald, samt lister over jubilarer.

I henhold til lovgivningen om persondata, specielt persondataforordningen (GDPR), må sådanne oplysninger ikke videregives til andre end Ripensersamfundets medlemmer uden samtykke fra hver enkelt.

Da dette i sagens natur er en næsten umulig opgave, har bestyrelsen besluttet, at alle tidligere numre af Ripenserbladet på hjemmesiden indtil videre alene er tilgængelig for foreningens medlemmer. Der er formentlig en aldersfrist på, hvornår man må offentliggøre personoplysninger, og når en afklaring heraf er på plads, vil de ældste numre af bladet muligvis igen blive gjort tilgængelige for offentliggheden.

Medlemmer af Ripensersamfundet kan få tilsendt link til bladene ved at sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk.

Jule- og nytårshilsen fra Ripensersamfundets bestyrelse

Julestemning i Ribe. Foto: Jens Karsten Sørensen.

 

Kære Alle

Det har været et lidt turbulent år for os alle med corona op- og nedture. Vi lagde ud midt i nedlukningstiden med at holde generalforsamling over zoom, og vi måtte undvære årsmødet og Holger K. Nielsens med spænding imødesete foredrag og det efterfølgende sociale samvær på Vartov. Vi måtte også undvære jubilarreceptionen i sommer i forbindelse med translokationen på Katedralskolen, som blev holdt i to omgange. Til gengæld blev der festet godt igennem på Ribes mange beværtninger af de jubilarårgange, der trods restriktioner alligevel valgte at mødes ude i byen. Vi fik også en fin rundvisning på skolen efter de to translokationer. Begivenhederne blev dækket af bestyrelsens travle reportere og er overdådigt illustreret i det seneste nummer af Ripenserbladet og her på hjemmesiden. Tag bladet frem igen her i julen og glæd Jer over de festlige og sommerlyse billeder fra Ribe. Det varmer i en kold tid med corona.

For vi er jo desværre fortsat alvorligt udfordret af pandemien, ikke mindst den nye meget smitsomme omikron-variant, som har vendt op og ned på smittesituationen de seneste uger. Det kan godt se lidt dystert ud lige nu med de høje smittetal, men der er trods alt også lys i mørket. De fleste er nu vaccineret, det er den store forskel i forhold til sidste år. Vaccinerne beskytter måske ikke helt så godt mod smitte som forudset, men de ser heldigvis ud til at yde god beskyttelse mod alvorlig sygdom, og det er jo i virkeligheden det afgørende.

Resten må vi så klare med fornuftig social adfærd og god hygiejne. Det har vi prøvet før, så mon ikke det også går i denne jul, og mon ikke det også bringer os igennem den forestående vinter. Vi er naturligvis alle godt ”coronatrætte”, og vi spørger os selv, om det ikke snart går over. Det opløftende svar er, at det går over. Det knap så opløftende er, at vi ikke ved præcist hvornår, og om vi får ekstra udfordringer undervejs. Det må tiden vise.

Når alt det er sagt, er der faktisk også noget opløftende ved situationen. Pandemien har for alvor lært os værdien af fællesskaber. Ripensersamfundet er vores fællesskab. En af vores vigtige opgaver er at bringe jubilarårgangene sammen. Det sker gennem jubilarservice, som bringes hvert år i aprilnummeret af Ripenserbladet. På trods af corona lykkedes det også i år, om end i reduceret form. Næste år satser vi på at være tilbage i fuldt omfang. Det tror vi på, og det ser vi alle frem til.

Julen er et andet fællesskab, som vi alle sætter stor pris på. Der er begrænsninger, bl.a. må vi undvære kulturinstitutionerne, men kernen i julen er heldigvis intakt. Familierne kan samles og kirkerne er åbne. Det bliver nok en lidt stille jul, men det er der også kvaliteter i. Radio og TV bringer koncerter og film, og naturen ligger åben derude til nogle gode lange ture, hvor vi kan gå og glæde os over, at dagene nu igen bliver længere.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

Formand