GIROKONTOEN ER LUKKET

Girokontoen er ret dyr at opretholde og kun ganske få har benyttet den betalingsmåde, derfor har bestyrelsen fundet det rigtigst at lukke den.

Betaling af kontingent foregår fortsat via Betalingsservice eller ved bankoverførsel.

Se mere om kontingent betaling HER

RIPENSERBLADET FEB. 2016 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du læse om:

Nytårshilsen fra formanden
Om generalforsamling og årsmødet i Ribe 27. feb. 2016
Digitalisering af 100 års Ripenserblade
Henrik Præstholm om Ripenserbladets historie
Tidl. rektor Bent Karsdal om 27 år som rektor på Ribe Katedralskole
Kort nyt fra Ribe, herunder om dygtige Ribe fundraisere.