JUBILARSERVICE 2022

Som noget nyt lancerer vi ‘Jubilarservice’ her på hjemmesiden. Denne service skal ses som en fortsættelse af Ripenserbladets jubilarservice, som findes i aprilnummeret.  Blandt andet vil man der kunne finde de lister over samtlige dimittender fra jubilarårgangene som omtalt i aprilnummeret af Ripenserbladet på side 24.

Gå til siden her.

Translokationen 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *