Tak fra Annette Vind

I anledning af Jens Vinds død har flere tidligere elever vist deres deltagelse og betænksomhed ved at donere penge til Det antikvariske Selskab.

Det har glædet både mig og familien, at Jens’ virke på Katedralskolen på den måde huskes og mindes.

Jens ville have glædet sig over disse tilkendegivelser af erindringer om hans liv og gerning på skolen.

Mange taknemmelige hilsner

Annette Vind

Studielektor Jens Vind 1934-2020

Studielektor Jens Vind døde 27. december 2020, 86 år gammel. Jens Vind var i årene  1964-2001 lærer i latin, græsk, religion og oldtidskundskab på Ribe Katedralskole. Han blev bisat i København 7. januar 2021.

Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos udtaler i forbindelse med Jens Vinds død:

”Jens Vind var min latinlærer, da jeg gik på skolen 1964-67. Han var en meget inspirerende lærer og et fint menneske, som vi holdt meget af. Han førte os med sikker hånd gennem Cæsars gallerkrige og Ciceros mange store taler. Ikke mindst hans levende gennemgang af Ciceros berømte tale mod Catilina, der forsøgte statskup i Rom år 63 f.Kr. ved at lade sine medsammensvorne løbe storm på senatet, står i skarp erindring netop i disse dage: ”Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” – hvor længe vil du misbruge vores tålmodighed, Catilina?”    

Hvis man ønsker at markere Jens Vinds bortgang, kan det efter familiens ønske ske ved at donere et beløb til Antikvarisk Selskab i Ribe, under mærket ”Jens Vind”.

 Reg. Nr. 9692; kontonummer 5140269.

Juleafslutning på Ribe Katedralskole 2020

Som så meget andet i år var skolens juleafslutning i dag den 22. december anderledes. 

I stedet for at samles i Domkirken, blev der lavet en video, som ansatte og elever på skolen så i formiddags sammen og hver for sig.

Vi tænkte, at videoen, som varer ca. 21 minutter, kunne interessere Ripensersamfundets medlemmer og kan ses her .

Lyden i starten er meget svag og af dårlig kvalitet, så det er ikke jeres udstyr, der er noget galt med. Husk at skru ned, når rektor går ind i kirken!

 

Jule- og nytårshilsen fra bestyrelsen

Mellemdammen, RIbe. Foto: Jens Karsten Sørensen.

Kære Alle

Vi i Ripensersamfundets bestyrelse vil gerne ønske Jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Det har været et svært år for os alle: unge og gamle, erhvervsliv, skoler og foreninger. Covid-19 pandemien har vist os, hvor sårbart vort moderne samfund er. Men året har også vist, at vi kan finde løsninger ved at samarbejde. Vi beskytter hinanden og os selv med hygiejneforholdsregler, som vi har lært at leve med, selv om de godt kan være besværlige i dagligdagen, og forskning og industri har i rekordtempo udviklet vacciner, som nu er klar til at blive taget i brug.

Så der er et lys her midt i mørket, men vi må nok indstille os på, at 2021 også bliver et år med store udfordringer. Det vil tage tid at få vaccineret tilstrækkelig mange til at opnå flokimmunitet, som gør alle sociale restriktioner overflødige. Så vi må holde ud en tid endnu. Vi skal formentlig langt hen på året, inden vi kan give de første kys og kram til andre end vores allernærmeste.

I Ripensersamfundet vil 2021 også give udfordringer. Den første hurdle er at gennemføre generalforsamlingen i slutningen af februar. Som det ser ud lige nu, må vi nok forberede os på, at vi ikke kan mødes til en traditionel fysisk generalforsamling med årsmøde, foredrag og socialt samvær. I bestyrelsen forbereder vi os derfor på at gennemføre generalforsamling og årsmøde virtuelt.

Lige præcist hvordan vi gør, ved vi ikke helt endnu. Som det umiddelbart tegner sig, regner vi med at det kan ske over mødeplatformen Zoom. Den er rimeligt let at anvende og bruges også på universiteterne til forelæsninger. Vi vil komme med en udførlig beskrivelse af, hvad man gør rent praktisk for at deltage i generalforsamlingen i vores næste nummer af Ripenserbladet, hvor der indkaldes til generalforsamling. 

Det bliver således endnu et udfordrende år, som vi om få dage går ind i. Ud over generalforsamlingen er det også uafklaret, hvordan translokation og jubilarreception vil blive afviklet. Heldigvis kan en del nå at ændre sig over det næste halve år, så vi krydser fingre.

Vi håber, at I alle får nogle gode jule- og nytårsdage med de muligheder og begrænsninger, som der nu engang er. Pas godt på hinanden og på Jer selv, – og hold ud lidt endnu. Vi går trods alt mod lysere tider.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

formand

Ripenserbladet – fysisk eller digitalt – eller begge?

Som vi meddelte i nyhedsmail forleden, kan medlemmerne af Ripensersamfundet nu hente de seneste numre af Ripenserbladet digitalt på hjemmesiden.

Udsendelse af papirudgaven af bladet er en af de væsentligste udgiftsposter for foreningen, så hvis du ikke har behov for det fysiske blad, må du meget gerne sende os en besked herom på mail til sekretæren. Så hjælper du med at holde foreningens portoudgifter nede.

 

Translokation og ingen reception 2020

Enlig rytter på vej ud af solnedgangen ved Mandø Ebbevej. Foto: Povl Dons Christensen

Med disse smukke billeder taget den 26. juni på skolens translokationsdag hermed nyt på hjemmesiden:

Som alle ved, afholdt Ripensersamfundet ikke i år den traditionelle reception for jubilarer, studenter m.v., pga corona-epidemien.

Derimod blev der afholdt arrangementer for studenterne i form af klasseafslutninger den 22.-24. juni og en speciel translokation den 26. juni – den dag, hvor, hvis alt ellers var normalt, receptionen også skulle have fundet sted.

Ripenserbladets formand, Hans Jørn Kolmos (S.67), Ripenserbladets redaktør, Henrik Præstholm (S.60), samt tidligere fomand for Ripensersamfundet, Povl Dons Christensen (S.65), var til stede ved translokationen. Henriks beretning fra dagene og Hans Jørns tale til studenterne, i forbindelse med Ripensersamfundets legatuddeling, kan læses her, hvor der også er billeder fra dagene.

De af jer, der måtte have afholdt jubilararrangementer, må gerne sende eventuelle billeder til mig pr. mail, så lægger jeg dem op her på hjemmesiden. I må gerne vedlægge en lille beretning fra dagen :-).

Der vil også komme beretning og billeder fra dagene i Ripenserbladets efterårsnummer.

–Hans Erik Christensen, webmaster.

Aftenstemning. Foto: Povl Dons Christensen

Jubilarreceptionen 2020 aflyst

På grund af coronasituationen aflyses Ripensersamfundets reception for studenter og jubilarer i år. Den skulle være afholdt lige efter translokationen på Ribe Katedralskole. Skolen forventer heller ikke, at translokation afholdes på den sædvanlige måde og under alle omstændigheder med stærkt begrænset deltagerkreds.

Se mere i vedlagte hilsen til årets jubilarer fra Ripensersamfundets bestyrelse.

Brev til jubilarerne RS 2020