Mindeord fra Ribe Katedralskole: Hanne Skalborg Jensen 1957-2021

”Nå, nu vil jeg over og øve mig”. Det var en sætning Hanne ofte afsluttede hyggesnakken i sofaen på lærerværelset med, når hun, et par minutter før det ringede ind, begav sig over til biologi- eller kemilaboratoriet for at lave eksperimentelt arbejde med sine elever. Den sætning skal vi ikke høre mere – Hanne døde omgivet af sine kære d. 20. april 2021 af den hudkræftsygdom, hun fik konstateret for et par år siden. Hun gik optimistisk og fagligt interesseret i gang med immunterapibehandling, men desværre kunne sygdommen ikke helbredes.

Hanne var uddannet i biologi fra Aarhus Universitet og supplerede senere med et bifag i kemi. Begge fag stod hendes hjerte nært, og hun var levende interesseret i fagenes udvikling. Efter nogle år på Esbjerg Statsskole blev hun ansat på Ribe Katedralskole i 2006. Det er blevet til mange elever, både på stx og hf, der har nydt godt af hendes engagerede og engagerende undervisning samt hendes empati og ægte interesse i den enkelte elevs trivsel og udvikling. Hanne har også vejledt og været kursusleder for mange pædagogikumkandidater, ligesom hun har været tilsynsførende i en årrække. Hanne ydede desuden en stor arbejdsindsats i EUSO-arbejdet.

Hannes faglige autoritet kombineret med den pædagogiske myndighed, der udsprang af hendes effektive og lidt kontante væsen, aftvang stor respekt blandt elever og kolleger. Hos Hanne var man i trygge hænder. Såvel stærke som mindre stærke elever blev mødt med netop den faglige udfordring, der giver læringslyst. Med sin sikre faglige forankring var Hanne ikke bleg for at gå med i nytænkende projekter sammen med fag fra andre fakulteter. Og der kom altid noget spændende og godt ud af samarbejdet.

Hanne var et ordensmenneske og et ordentligt menneske. Hun holdt orden i laboratoriet og lærte eleverne betydningen af at have ”orden i tingene”. Og hun var et ordentligt menneske, der holdt ord og var pligtopfyldende.

Som ildsjæl førte Hanne hvert forår an i projektet ’vi cykler på arbejde’, som afsluttedes ved sommerfrokosten med et lille muntert tableau, hvor den kollega, der havde fået flest kilometer i benene, fik en passende præmie for indsatsen. Mangen kollega har taget imod tilbuddet om at få del i overproduktionen i Hannes køkkenhave, hvorfra der generøst blev delt ud.

”Nå, nu vil jeg over og øve mig” er sikkert tænkt som et tvetydigt udsagn. Det kan være et lille ordspil på, at eleverne nu skal udføre øvelser i laboratoriet. Det kan også være den fagligt kompetente, der underspiller. Hanne kunne fint have trukket på begge betydninger; men naturligvis med et smil gemt i betoningen. Hannes virke som lærer udsprang af en viden om, at man skal øve sig hver dag. Man skal forberede sig og gøre sig klar til dagens undervisning, der i sig selv igen er en øvelse til den næste dag. Hanne var ikke størknet i sin form. Hun øvede hver dag. På den måde viste hun, at hun var en levende lærer og et levende menneske.

Ribe Katedralskole har mistet en dedikeret lærer og en afholdt kollega, om hvis minde der kun kan stå respekt. Vore tanker går til den efterladte familie.

— Ledelse og kollegaer på Ribe Katedralskole

In memoriam Hanne Skalborg Jensen (1957-2021)

ved Hans Jørn Kolmos, formand for Ripensersamfundet

I Ripensersamfundet erfarer vi med sorg, at Hanne Skalborg Jensen er død efter længere tids sygdom. Hanne var indtil sin død ansat som lektor på Ribe Katedralskole, hvor hun underviste i biologi og kemi.  

Jeg havde gennem årene et fint samarbejde med Hanne, idet hun i flere omgange inviterede mig som ekstern foredragsholder til hendes undervisning i biologi. Her holdt jeg oplæg om biologien bag de store pandemier, der vendte op og ned på menneskers liv, og sammen med klasserne diskuterede vi, om det ville kunne ske igen. I dag kender vi svaret, og jeg synes det sætter Hannes indsats som fremsynet lærer i et fint perspektiv.

Mine tanker går til Hannes familie og til elever og lærere på Katedralskolen, som har mistet en højt værdsat lærer og kollega.

Æret være Hanne Skalborg Jensens minde.

 

Nyt nummer af Ripenserbladet og referat af generalforsamlingen den 27. februar 2021

Så er aprilnummeret af Ripenserbladet på vej ud til foreningens medlemmer med bl.a. jubilarservice. Nærmere omtale kan ses her. Er du medlem kan du også læse bladet her. Dette kræver dog adgangskode, som kan får ved henvendelse til webmaster på mail eller telefon 5050 8495.

Endvidere er det officielle referat af generalforsamlingen lagt op her på hjemmesiden her. Adgang er indtil 4. maj 2021 forbeholdt medlemmer og kræver adgangskode.

Deltagelse i Ripensersamfundets generalforsamling 27. februar 2021 kl. 14:00 via Zoom

For at kunne deltage i Ripensersamfundets generalforsamling kræves et link, som kan fås ved at sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk. Vejledning i, hvordan man anvender Zoom til at koble sig på, kan fås  her:

Vejledning i hvordan man deltager i Ripensersamfundets virtuelle generalforsamling. 

Vi åbner for tilkobling allerede kl. 13:30 – en halv time før mødets start – så der er tid til at få løst eventuelle tekniske problemer.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden m.v. kan ses her.

Nyt nummer af Ripenserbladet og generalforsamling

Så er februarnummeret af Ripenserbladet udkommet og er på vej ud til medlemmerne. Bladet er omtalt her.

Medlemmer af Ripensersamfundet kan hente hele bladet ved brug af en adgangskode.

 

I bladet er der indkaldelse til den ordinære generalforsamling, som i år afholdes virtuelt over mødeplatformen Zoom.

Indkaldelsen kan også ses her.

Vejledning i, hvordan man kobler sig på Zoom udsendes til medlemmerne på e-mail senere.

Tak fra Annette Vind

I anledning af Jens Vinds død har flere tidligere elever vist deres deltagelse og betænksomhed ved at donere penge til Det antikvariske Selskab.

Det har glædet både mig og familien, at Jens’ virke på Katedralskolen på den måde huskes og mindes.

Jens ville have glædet sig over disse tilkendegivelser af erindringer om hans liv og gerning på skolen.

Mange taknemmelige hilsner

Annette Vind

Studielektor Jens Vind 1934-2020

Studielektor Jens Vind døde 27. december 2020, 86 år gammel. Jens Vind var i årene  1964-2001 lærer i latin, græsk, religion og oldtidskundskab på Ribe Katedralskole. Han blev bisat i København 7. januar 2021.

Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos udtaler i forbindelse med Jens Vinds død:

”Jens Vind var min latinlærer, da jeg gik på skolen 1964-67. Han var en meget inspirerende lærer og et fint menneske, som vi holdt meget af. Han førte os med sikker hånd gennem Cæsars gallerkrige og Ciceros mange store taler. Ikke mindst hans levende gennemgang af Ciceros berømte tale mod Catilina, der forsøgte statskup i Rom år 63 f.Kr. ved at lade sine medsammensvorne løbe storm på senatet, står i skarp erindring netop i disse dage: ”Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” – hvor længe vil du misbruge vores tålmodighed, Catilina?”    

Hvis man ønsker at markere Jens Vinds bortgang, kan det efter familiens ønske ske ved at donere et beløb til Antikvarisk Selskab i Ribe, under mærket ”Jens Vind”.

 Reg. Nr. 9692; kontonummer 5140269.