Translokation og jubilarreception 29. juni 2018

Velkommen til Ribe fredag den 29. juni

Ripensersamfundet glæder sig til at byde alle jubilarer og årets dimittender velkommen til den traditionsrige reception efter translokationen fredag den 29. juni klokken ca. 12 i Katedralskolens store sal. Vi vil gøre vores til, at arrangementet bliver så festligt som muligt.

Translokationen 2017

65-års jubilarerne 2017

Vi håber, at vejrguderne er med os, så vi ved translokationen på bedste vis kan opleve den nyrenoverede skolegård med det nye kunstværk Ord på vejned midt gennem skolegården. Det var desværre ikke tilfældet i 2017, hvor translokationen for andet år i træk blev afholdt i domkirken.

Fra højre på bænken: Rektor Kristian Bennike, rektor Bennikes hustru Terese Solten, Ripensersamfundets daværende  formand Hans Erik Christensen, og næstformand for skolens bestyrelse Elisabeth Dons Christensen.

Dagmarsgade spærret for biltrafik

På grund af renovering af Dagmarsgadebroen er Dagmarsgade spærret fra Odins Plads ved banegården til Kurveholmen for bilkørsel hele sommeren. Man kan passere til fods og med cykel. Mere om projektet på JydskeVestkystens hjemmeside, jv.dk.

Så vil man i bil fra den ene bydel til den anden må man køre ad Omfartsvejen. Hovedgaden er jo gågade!

Parkering i Ribe

Man skal også i år være opmærksom på de skrappe parkeringsregler i Ribe:

I boliggaderne i Ribes bymidte er der tidsbegrænset parkering – typisk 2 timer – i tidsrummet kl. 9-18 på hverdage og kl. 9-14 på lørdage på parkeringspladser og særligt afmærkede gadestrækninger. Parkering i længere tid i området er kun muligt for beboere med en P-licens. Overnattende hotelgæster eller B&B-gæster kan også få en licens.

Derudover er der indført 4 timers parkering på p-pladsen ved vandrerhjemmet samt 48 timers parkering ved Saltgade 30, Rosen Allé 6 og Stampemøllevej 1 (ved Tøndervej).

Man kan læse mere om parkering her: http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/parkering/oversigt-over-parkering-i-ribe.aspx.

Tog til Ribe

Kommer man fra København og vil rejse samme dag for at deltage i trans­lokationen, er den mest hensigtsmæssige rejserute afgang fra København H kl. 6:00 og ankomst kl. 9:31 med skift i Fredericia og Bramming. Fra Aarhus er der afgang kl. 6:54 og ankomst kl. 9:31 med skift i Bramming.

Pladsreservationer på skolen

Salen og Førstesalen kan rumme alle til receptionen, men der er ikke borde og stole til alle. Vi har en reservationsordning for de ældste årgange, dvs. fra og med 50-års jubilarerne (dimittender fra 1968 og tidligere).

Vi har også mulighed for til translokationen at reservere plads på de forreste rækker til de allerældste årgange, dvs. fra og med 65-års jubilarer + eventuelle ledsagere (dimittender fra 1953 og tidligere).

Ønske om reservationer skal senest den 26. juni sendes til Henrik Præstholm enten på mail eller på tlf. 40 45 17 28.

Private arrangementer

Vi vil gerne have oplysninger om private frokost- og middagsarrangementer på Ribes restauranter efter receptionen så vi kan komme forbi og tage billeder. Send en mail.

Billeder

Bestyrelsen tager i størst muligt omfang billeder til Ripenserbladet fra translokationen, receptionen og de jubilararrangementer, vi får kendskab til. Tager I selv billeder, vil vi meget gerne bringe et udvalg i Ripenserbladet.

I er velkomne til at sende billederne pr. mail til vores redaktør med oplysning om sted og hvem, der er på billederne (fulde navne).

Adresselister

I må meget gerne opfordre de af jeres årgangs-/klassekammerater, der ikke er medlemmer, til at melde sig ind i foreningen, så vi fremover kan servicere jubilarerne med endnu flere navne og adresser på gamle kammerater. Indmelding kan ske her på hjemmesiden