APRIL 2018


I dette nummer kan du bl.a. læse om:

  • Indbydelse til jubilarreception
  • Omtale af generalforsamlingen og årsmødet
  • Præsentation af Ripensersamfundets nye formand
  • Hvervekampagne af nye medlemmer
  • Praktiske oplysninger om jubilarreceptionen
  • Jubilarservice – fortegnelse over årets jubilerende medlemmer
  • Geografi på Ribe Katedralskole
  • Ribes vogter C.N.Termansen
  • Kort nyt fra Ribe