BESTYRELSESMEDLEMMER MV

RIPENSERSAMFUNDETS BESTYRELSE
FRA D. 29
. FEBRUAR 2020

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. På lige år i Ribe og på ulige år i København. Se i øvrigt under menuen Foreningen>Vedtægter for yderligere information eller TRYK HER.

FORMAND

HANS JØRN KOLMOS S67
Genvalgt i 2020

Kontakt: Mail eller på 40 75 46 26

Hans Jørn blev ny formand i 2018 og er uddannet læge fra Odense Universitet 1974 og videreuddannede sig siden til speciallæge i klinisk mikrobiologi. De sidste 18 år har han været ansat som lærestolsprofessor i medicinsk mikrobiologi ved Syddansk Universitet og overlæge ved klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital med særligt ansvar for infektionshygiejne. Han er herudover leder af fakultetets Ph.d. skole.

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/hans-joern-kolmos(a3b7b0c5-f328-429d-8de3-91ad1079218e).html


NÆSTFORMAND


MATHILDA ROM S15
Genvalgt i 2019

Kontakt: Mail eller på 28 77 07 12

Mathilda har været i bestyrelsen siden 2017. Hun har efter studentertiden bosat sig i København, hvor hun har prøvet arbejdsmarkedet af både som volontør for FDF – Frivilligt Drenge- og pige- Forbund og som butiksekspedient i Spejder Sport. Som elev på skolen engagerede hun sig i både elevrådet og det sociale liv på skolen. Dette har hun ikke helt kunne slippe, hvorfor hun som suverænt yngste bestyrelsesmedlem nu har overtaget næstformandsposten.


RIPENSERBLADETS REDAKTØR

HENRIK PRÆSTHOLM S60
Genvalgt i 2020

Kontakt: Mail eller på 40 45 17 28

Henrik har været i bestyrelsen siden 2004. Henrik blev efter studentereksamen uddannet til landinspektør. Har siden 1970 været ansat i det hedengangne Ribe Amts administration af det åbne land med planlæggende og administrative opgaver. Var amtets landskabschef gennem mere end 20 år.
Var tillige forstander for Ribe Kloster gennem godt og vel 25 år  Har som pensionist siden 2008 været medlem af domsognets menighedsråd og har siden 2014 været kirkeværge. Er desuden aktiv i Danmarks Naturfredningsforening


KASSERER

ELLY SKJØDT R61
Genvalgt i 2019

Kontakt: Mail eller på 58 50 53 03

Elly har været i bestyrelsen siden 2016. Elly er revisor/socialrådgiver/skatterevisor og har været leder af Skatteankenævnssekretariatet i Gentofte kommune, undervist på Forvaltninghøjskolen i skatteret , skatteankenævns medlemmer m.v. og sekretær/bogholder i sin mands virksomhed.


SEKRETÆR

ELISABETH KJÆR SYDENHAM S69
Genvalgt i 2020

Kontakt: Mail eller på 40 56 17 97

Elisabeth trådte ind i bestyrelsen i 2018. Elisabeth er cand. mag. fra Københavns Universitet med fagene russisk og engelsk samt psykologi. Det sidste fag kom til noget senere (åbent universitet). Ansat på HF og VUC Nordsjælland, de sidste ca. 10 år som studievejleder indtil pensionering september 2017.

Inden da havde Elisabeth et noget utraditionelt arbejdsliv med dels undervisningsarbejde i gymnasieskolen, dels med freelance oversættelsesarbejde og tolkning i russisk og også med nogen år med ansættelse i det private erhvervsliv i et eksportfirma, der handlede med Rusland.


WEBMASTER

hanserikformand

HANS ERIK CHRISTENSEN S65
Genvalgt  i 2020

Kontakt: Mail eller på 50 50 84 95

Hans Erik har i mange år arbejdet med sikkerhed på olie-gasanlæggene i Nordsøen, først i Energistyrelsen, senere i Arbejdstilsynet, og arbejder nu på deltid i sit eget konsulentfirma. Hans Erik blev valgt ind i RS’ bestyrelse i 2003 og har fungeret som adresseefterforsker og sekretær og fra 2007 som kasserer, indtil han i 2016 blev valgt til formand. Han valgte at overlade formandsposten til Hans Jørn Kolmos i 2018, men blev så i bestyrelsen for at bibeholde kontinuiteten. Er webmaster, webredaktør og IT-bestyrer, heunder


BESTYRELSESMEDLEM

HELLE SPANGE MORTENSEN S69
Genvalgt i 2019

Kontakt: Mail eller på 40 37 82 38

Helle har været i bestyrelsen siden 2014. Helle var glad for græsk og latin og har studeret arkæologi ved Kbh.s Universitet. Flere udgravningsrejser til bl.a. Cypern og Bodrun. Senere studier i geografi. Har undervist på Rønde Gymnasium og været studievejleder. Nu pensioneret. Har familie i Ribe og kommer der jævnligt.


BESTYRELSESMEDLEM

ULLA KAYSER S75

Nyvalgt i 2020


 SUPPLEANT

SØREN SCHRØDER S19

Nyvalgt i 2020


SUPPLEANT

HELLE MUNKSGAARD PETERSEN S91

Nyvalgt i 2018

Uddannet musiklærer fra universiteterne i Nottingham, York, og Cambridge, England. Arbejdede fra 1998-2017 ved skoler med gymnasieoverbygning i England, deraf 15 år som leder af musikafdelingen ved Robert Smyth Academy. Helles skolebands Robert Smyth Jazz Band og Soul Patrol har optrådt i Royal Albert Hall, turneret i udlandet bl.a. Danmark og Kina, og indspillet 3 CD’er.

Flyttede tilbage til Danmark i efteråret 2017. Bosat i Ribe og arbejder på Musik & Billedskolen i Varde bl.a. som udvikler af og koordinator for folkeskolesamarbejdet.


REVISOR

PETER FINNERUP S70


REVISORSUPPLEANT

KIRSTEN HINGEBERG LARSEN R65