BESTYRELSESMEDLEMMER MV

RIPENSERSAMFUNDETS BESTYRELSE
FRA D. 
24. FEBRUAR 2018

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned skiftevis i Ribe og i København. Se i øvrigt under menuen Foreningen>Vedtægter for yderligere information eller TRYK HER.

 

FORMAND

(Billede kommer)

HANS JØRN KOLMOS S67

Kontakt: 40 75 46 26      formand@ripensersamfundet.dk

(Beskrivelse kommer)


NÆSTFORMAND


MATHILDA ROM S15
Bestyrelsesmedlem siden år 2017

Kontakt: 28 77 07 12        naetsformand@ripensersamfundet.dk

Mathilda har efter studentertiden bosat sig i København, hvor hun har prøvet arbejdsmarkedet af både som volontør for FDF – Frivilligt Drenge- Og Pige- Forbund og som butiksekspedient i Spejder Sport. Som elev på skolen engagerede hun sig i både elevrådet og det sociale liv på skolen. Dette har hun ikke helt kunne slippe, hvorfor hun som suverænt yngste bestyrelsesmedlem nu har overtaget næstformandsposten.


RIPENSERBLADETS REDAKTØR

HENRIK PRÆSTHOLM S60
Bestyrelsesmedlem siden 2004

Kontakt: 40 45 17 28     redaktoer@ripensersamfundet.dk

Henrik blev efter studentereksamen uddannet til landinspektør. Har siden 1970 været ansat i det hedengangne Ribe Amts administration af det åbne land med planlæggende og administrative opgaver. Var amtets landskabschef gennem mere end 20 år.
Var tillige forstander for Ribe Kloster gennem godt og vel 25 år  Har som pensionist siden 2008 været medlem af domsognets menighedsråd og har siden 2014 været kirkeværge. Er desuden aktiv i Danmarks Naturfredningsforening


KASSERER

ELLY SKJØDT R61
Bestyrelsesmedlem siden år 2016

Kontakt: 58 50 53 03     kasserer@ripensersamfundet.dk

Elly er revisor/socialrådgiver/skatterevisor og har været leder af Skatteankenævnssekretariatet i Gentofte kommune, undervist på Forvaltninghøjskolen i skatteret , skatteankenævns medlemmer m.v. og sekretær/bogholder i sin mands virksomhed.


SEKRETÆR

HELLE SPANGE MORTENSEN S69
Bestyrelsesmedlem siden år 2014

Kontakt: 40 37 82 38     sekretaer@ripensersamfundet.dk

Helle var glad for græsk og latin og har studeret arkæologi ved Kbh.s Universitet. Flere udgravningsrejser til bl.a. Cypern og Bodrun. Senere studier i geografi. Har undervist på Rønde Gymnasium og været studievejleder. Nu pensioneret. Har familie i Ribe og kommer der jævnligt.


WEBMASTER

hanserikformand

HANS ERIK CHRISTENSEN S65

Bestyrelsesmedlem siden 2003

Kontakt: 50 50 84 95     webmaster@ripensersamfundet.dk

Hans Erik har i mange år arbejdet med sikkerhed på olie-gasanlæggene i Nordsøen, senest som konstitueret kontorchef. Før dette arbejdede han på deltid med juridiske opgaver, herunder lovgivning på området. Hans Erik blev valgt ind i RS’ bestyrelse i 2003 og har fungeret som adresseefterforsker og fra 2007 som kasserer, indtil han i 2016 blev valgt til formand. Han valgte at overlade formandsposten til Hans Jørn Kolmos i 2018, men bliver så i bestyrelsen for at bibeholde kontinuiteten. Han fortsætter der som webmaster, webredaktør og IT-bestyrer.


BESTYRELSESMEDLEM

HanneF

HANNE KRAG FUGLEHOLM S84
Bestyrelsesmedlem siden år 2004

Kontakt: 20 42 24 05     hkf@ripensersamfundet.dk


BESTYRELSESMEDLEM

ELISABETH KJÆR SYDENHAM S69

Nyvalgt i 2018

Kontakt: 20 42 24 05     eks@ripensersamfundet.dk


 SUPPLEANT

ULLA KAYSER S75

Nyvalgt i 2018


SUPPLEANT

HELLE MUNKSGAARD PEDERSEN S91

Nyvalgt i 2018


REVISOR

PETER FINNERUP S70


REVISORSUPPLEANT

KIRSTEN HINGEBERG LARSEN R65