GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet

lørdag den 16. februar 2019 kl. 14.00

i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Dagsorden mv fremgår af februarnummeret af Ripenserbladet og kan også ses her.

Har du ikke fået bladet, kan du henvende dig til redaktøren Henrik Præstholm på mail eller på telefon 40 45 17 28.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde hvor Jens Arne Enemark, student fra 1969 vil holde et foredrag med titlen:

”Fra wasteland til Verdensarv. Om Vadehavet og det dansk-tysk-hollandske samarbejde om beskyttelsen af Vadehavet”

Efter årsmødet inviterer Ripensersamfundet medlemmer og eventuelle ledsagere til en buffet og hyggeligt samvær. Der bydes på et glas vin, en øl eller en vand.

Tilmeldingen til buffet er nu lukket (tilmeldingsfristen var 8. februar 2019), men du kan blive skrevet på venteliste, så du kan deltage i tilfælde af afbud. Det kan ske pr. mail eller telefonisk til Hans Erik Christensen, 50 50 84 95. Du er selvfølgelig fortsat velkommen til at deltage i generalforsmlingen og foredraget.

Jens Arne Enemark har givet følgende oplysninger om sig selv og sit foredrag:

Attachment.jpeg

“Jeg er klassisk-sproglig student fra 1969, har læst historie og statskundskab på Århus Universitet og ”landede” lidt tilfældigt i Vadehavet.

I 1987 blev jeg udnævnt til sekretær for det dansk-tysk-hollandske regeringssamarbejde omkring beskyttelsen af Vadehavet og leder af det netop oprettede fælles sekretariat (Common Wadden Sea Secretariat), som er placeret i Wilhelmshaven i Tyskland, en funktion, jeg udøvede indtil jeg som 65-årig gik på pension i 2014.

Det dansk-tyske-hollandske Vadehav er verdens største sammenhængende vadehavsområde med en betydning for biodiversitet, der rækker langt ud over dets grænser. For nogle år siden blev det optaget på UNESCOs Verdensarvliste, listen over verdens mest ikoniske monumenter, landskaber og naturområder, som en anerkendelse også af den indsats landene, organisationer og den lokale befolkning har gjort for at bevare området. De tre lande har siden 1978 arbejdet sammen for at beskytte og forvalte Vadehavet som et sammenhængende område. Det fælles Vadehavssekretariat har til opgave at koordinere landenes indsats, drive samarbejdet fremad, og forberede de tre-/fire-årlige ministerkonferencer med deltagelse af landenes miljøministre, hvor de politiske beslutninger bliver taget omkring områdets fælles beskyttelse og forvaltning.

Jeg vil med udgangspunkt i en kort rejse gennem Vadehavet fortælle om og skildre, hvorfor det er sådan et vigtigt område. Jeg vil derefter give et indblik i hvordan et internationalt miljøsamarbejde fungerer, hvorfor det er vigtigt og hvilke udfordringer man bliver stillet overfor, ikke blot af teknisk men også af social og kulturel art.”