GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 29. FEBRUAR 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet

lørdag den 29. februar 2020 kl. 14:00

på Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og Dimittendfonden til godkendelse.
  4. Indkomne forslag,
  5. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forelæggelse af forslag til medlemskontingent.
  6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt suppleanter for disse sidste.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Ad pkt. 4:
Bestyrelsen fremlægger et forslag til ændring af vedtægterne for Dimittendfonden, se her.

Ad pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår 170 kr. for almindelige medlemmer (uændret), og 0 kr. for de yngste fem årgange (uændret)

Ad pkt. 6:
Formand: Hans Jørn Kolmos (S.67) er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hanne Krag Fugleholm, Hans Erik Christensen, Henrik Præstholm og Elisabeth Sydenham er alle på valg. Hans Erik, Henrik og Elisabeth er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår, at alle tre genvælges til bestyrelsen. Hanne ønsker ikke genvalg.
Til den ledige post i bestyrelsen foreslår bestyrelsen Ulla Kayser (S.75, mangeårig suppleant for bestyrelsen).

Ad pkt. 7:
Revisor Peter Finnerup (S.70) er villig til genvalg.
Revisorsuppleant Kirsten Hingeberg Larsen (R.65) er villig til genvalg.
Efter generalforsamling er der årsmøde med foredrag og efterfølgende buffet som nærmere beskrevet her.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde. Læs mere her.