Er du både student og realist?

Kære medlem,

Vi er ved at udarbejde listerne over årets jubilarer til Ripenserbladet, der udkommer omkring 1. april.

Vi ved, at der er flere af jer, der både har realeksamen og studentereksamen fra Ribe Katedralskole, men vi har ikke fået opdateret databasen endnu og arbejder på sagen. Vi skulle jo nødig mangle nogle realistjubilarer i oversigten 🙂

Det vil lette os utrolig meget, hvis du, der både er realist og student, hjælper os. Skriv en mail til Elisabeth Sydenham og oplys om eksamensår og afgangsklasse, hvis der var mere end en. Du kan også ringe til hende på 4056 1797.

Venlig hilsen

Ripensersamfundet

NYT NUMMER AF RIPENSERBLADET

Så er februar-nummeret af Ripenserbladet kommet ud til medlemmerne.

Bl.a. indeholder det indkaldelse til Ripensersamfundets ordinære generalforsamling og årsmøde.

Oversigt over indholdet kan ses her. Du skal være medlem for at kunne læse bladet. Indmeldelse kan ske her.

Mere om generalforsamlingen og årsmødet kan ses her.

Nytårshilsen fra Ripensersamfundets formand

Kære medlemmer

Godt nytår til Jer alle, og tak for opbakningen til Ripensersamfundet i 2019.

Som jeg skrev sidste år, har Ripensersamfundet i de senere år været udfordret af faldende medlemstal, hvilket især skyldes, at de unge ikke melder sig ind i foreningen. Vi har derfor lavet en udviklingsplan, hvor kernepunktet er at styrke kontakten til Katedralskolen og synliggøre foreningen over for afgangsklasserne. Det er nu sat på skinner i og med, at vi har fået en kontaktperson i lærerkollegiet og udnævnt vores første elevambassadører blandt årets dimittender. Det er for tidligt at sige, hvilken effekt det vil få på den lange bane, men foreløbig kan vi glæde os over, at medlemstallet for første gang i flere år ikke falder, men stiger svagt.

På den kommende generalforsamling i Ribe 29. februar vil vi drøfte, hvad vi yderligere kan gøre for at styrke Ripensersamfundet, og under alle omstændigheder bliver der rig lejlighed til socialt samvær ved det efterfølgende årsmøde. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil møde op og deltage i diskussionen.

Vel mødt den 29. februar på Ribe Katedralskole.

– Hans Jørn Kolmos, formand

Rued Langgaard arrangementer

Som det fremgår af Ripenserbladets aprilnummer har Ripensersamfundet indgået et samarbejde med Rued Langgaard Selskabet. Således kan Ripensersamfundets medlemmer få et års gratis medlemsskab af selskabet.

Vi håber, at der var flere medlemmer der benyttede sig af tilbuddet og deltog i Rued Langgaard Festivalen i Ribe 5.-8. september. Send gerne indlæg om jeres oplevelser, gerne i kommentarfeltet nedenfor.

I forlængelse heraf har vi her fornøjelsen at annoncere to kommende Rued Langgaard arrangementer:

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17-18:30 på Gentofte Hovedbibliotek: Foredrag med musikindslag om komponisten Rued Langgaards  kompositioner og liv. Der er gratis adgang. Læs mere her.

Operatur til Berlin 19.-22. marts 2020, hvor man kan opleve Rued Langaards ‘Antikrist’ samt Berlin i øvrigt. Læs mere her.

Jørgen Mejsen Westergaard 1936-2019

Tidligere medlem af Ripensersamfundets bestyrelse, Jørgen Mejsen Westergaard, student fra 1955, er afgået ved døden, 82 år.

Jørgen Westergaard blev valgt ind i Ripensersamfundets bestyrelse i 1995 som 1. suppleant og blev ret hurtigt derefter medlem af bestyrelsen, hvilket han var indtil 2015. 

Æret være hans minde.  

Bisættelsen finder sted 20. august 2019 kl 13 fra Hørsholm Kirke, Kirke Allé 1, 2970 Hørsholm.