Transl_2015_16

VELKOMMEN TIL RIPENSERSAMFUNDETS NYE HJEMMESIDE

Det er mig en glæde at kunne byde velkommen til Ripensersamfundets nye hjemmeside. Hjemmesiden fremstår nu større og det er tilstræbt, at den er grafisk enkel med hovedvægten på funktionalitet og en let tilgang til de ønskede oplysninger.

Udover at virke på PC og Mac virker hjemmesiden nu også på tablets og smartphones (oftest bedst i vandret position).

Billede: Det gamle design

Som noget nyt har hjemmesiden fået en "blog". Det betyder at den ikke længere kun har en arkiverende funktion, men der nu både kan blive lagt nyheder, spændende artikler og debatindlæg op på siden. Ligesom det er muligt at kommentere andres indlæg. 
Alt dette finder du under "Opslagstavlen (Nyheder). Emnerne vil være omkring Ribe, Ribe Katedralskole samt emner relateret dertil.
Har du et indlæg, et forslag eller en forespørgsel, så kontakt WEBMASTER

Vi ønsker dig god fornøjelse med hjemmesiden.

På vegne af bestyrelsen
Hans Erik Christensen, Formand

Se instruktion til den nye hjemmeside HER

RIPENSERBLADET NOVEMBER 2017

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

  • Generalforsamling 2018
  • Fra bestyrelsen
  • Translokation, reception og jubilarfrokoster med masser af billeder
  • Katedralskolens legater
  • Ripensersamfundets legatuddeling
  • Kort nyt fra Ribe

Translokation og reception 2017

I år var der ingen tvivl om, at translokationen skulle afholdes i Domkirken.

Rektor Kristian Bennike kunne dimittere 193 studenter fra gymnasiet og hf.

Translokationen blev gennemført så festligt, som den plejer at være med kantate og taler fra rektor, studenterne og Ripensersamfundets formand. Talerne fra studenterne blev for STX’erne holdt af Helle Granum, 3.t og for HF’erne af Jann Jacobsen, 2.o og Simon Stender Atzen 2.a.
I år havde skolen desuden æren af at modtage en ny fane fra Danmarks Samfundet. Traditionen tro blev, der slået 3 søm i fanen og denne blev efterfølgende overrakt til rektor og to af skolens elever.

Igen i år havde Ripensersamfundet fornøjelsen af at supplere skolens legater med to store legater; Dimittendlegatet på 7.000 kr og Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr. Legaterne gik til hhv. Anne Sophie Notlevsen og Frederik Wind, 3.y

LEGATER

Ripensersamfundets medlemmer har gennem årene givet udtryk for deres taknemlighed over for skolen i ønsket om at støtte skolens nuværende eller tidligere elever. En del legater er indstiftet til minde om elever udgået fra skolen og uddeles ved translokationen eller juleafslutningen.
Blandt legaterne skal her nævnes dem, hvor Ripensersamfundet er repræsenteret i legatbestyrelserne:

Ambassadør Frode Schön og hustru Valborg, født Windfeld’s Fond

Direktør cand.pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, født Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole

Ripensersamfundets Jubilæumslegat.

Disse legater administreres samlet af Ribe Katedralskole gennem Sydbank, men de uddeles under selvstændige navne.

Bestyrelserne for alle tre legater består af rektor, skolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand.

Endvidere administrerer og uddeler Ripensersamfundet sine egne legater:

  • Dimittendfondets Legat på 7.000 kr.
  • Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr.

Ripensersamfundet medvirker årligt ved uddeling af legater for en samlet sum på over 100.000 kr.

Læs mere om de enkelte legater under deres separate menupunkter.

Generalforsamling 2017

ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

25. FEBRUAR 2017 PÅ VARTOV, KØBENHAVN

SE REFERAT HER

SE BERETNING Bilag-1

SE REGNSKABER FOR 2016 Bilag-2 Bilag-3 

SE BUDGETTER FOR 2017 Bilag-4 Bilag-5

SE SLIDESHOW HER

ELLER SE ENKELT BILLEDER HER